Disclaimer

© 2019 Gealux Furniture B.V. Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Gealux Furniture zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gealux Furniture behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website geboden informatie (w.o. alle teksten, grafische materiaal en logo’s) Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gealux Furniture of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Op deze website is Nederlands recht van toepassing.