Garantievoorwaarden

Al onze leveringen vinden plaats volgens de gedeponeerde voorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten.

De GEALUX garantietermijn gaat in op de GEALUX factuurdatum. GEALUX geeft 3 jaar volledige garantie op fabricagefouten en technische mankementen bij gegronde reclamaties en bij normaal gebruik van de producten.

Op bekleding geldt een aflopende garantieregeling van 3 jaar omdat de levensduur sterk afhangt van gebruik en onderhoud, m.u.v. ingezonden stof of leder.

Binnen 1 jaar na factuurdatum komen de kosten voor reparatie c.q. vervanging en transport volledig voor rekening van GEALUX.
Binnen 2 jaar na factuurdatum komen de kosten voor reparatie c.q. vervanging en transport voor 2/3 deel voor rekening van GEALUX.
Binnen 3 jaar na factuurdatum komen de kosten voor reparatie c.q. vervanging en transport voor 1/3 deel voor rekening van GEALUX.

Met betrekking tot de motoren en mechanieken, houdt GEALUX bij de garantiebepalingen rekening met een normale afschrijving op gebruiksgoederen van 20% van de waarde van het betreffende onderdeel per jaar, ingaande het 2e jaar, en indien er een gegrond beroep wordt gedaan op de GEALUX garantiebepalingen.
De garantie op accu’s bedraagt 1 jaar.

Tijdig en volledig opladen van de accu’s is van groot belang voor het behoud van de kwaliteit van de accu.

Uitgesloten van garantie is..

Normale gebruiksslijtage, beschadigingen en verkleuringen van stof en leder;

 • Bij gebruik van bepaalde medicijnen kan transpiratie of lichaamsvocht stoffen bevatten die de bekleding aantasten. Deze schade is uitgesloten van garantie;
 • Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of onjuist onderhoud of reparaties uitgevoerd buiten de verantwoordelijkheid van GEALUX;
 • Kleur- en structuurverschillen, insectenbeten en andere natuurlijke oneffenheden in leder. Deze kenmerken behoren tot de natuurlijke eigenschappen van leder
 • Kleine dessins en strepen in meubelstoffen omdat deze niet op patroon kunnen worden verwerkt;
 • Plooivorming van stof- en ledersoorten is onvermijdelijk. Hierover kan niet worden gereclameerd bij plooien kleiner dan +2 cm;
 • Beperkte kleurverschillen in de verschillende delen van het lederen meubel, omdat deze niet te voorkomen zijn;
  na eigen behandeling van een vuilwerende bescherming/coating vervalt de garantie op stoffen;
 • Defecten aan accu’s, waarvan de bijgeleverde instructies niet zijn opgevolgd;
 • Defecten aan motoren welke zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van het onderhavige meubel;
 • Defecten aan mechanieken welke zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van het onderhavige meubel.

Uitgesloten van garantie is..

Normale gebruiksslijtage, beschadigingen en verkleuringen van stof en leder;

 • Bij gebruik van bepaalde medicijnen kan transpiratie of lichaamsvocht stoffen bevatten die de bekleding aantasten. Deze schade is uitgesloten van garantie;
 • Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of onjuist onderhoud of reparaties uitgevoerd buiten de verantwoordelijkheid van GEALUX;
 • Kleur- en structuurverschillen, insectenbeten en andere natuurlijke oneffenheden in leder. Deze kenmerken behoren tot de natuurlijke eigenschappen van leder
 • Kleine dessins en strepen in meubelstoffen omdat deze niet op patroon kunnen worden verwerkt;
 • Plooivorming van stof- en ledersoorten is onvermijdelijk. Hierover kan niet worden gereclameerd bij plooien kleiner dan +2 cm;
 • Beperkte kleurverschillen in de verschillende delen van het lederen meubel, omdat deze niet te voorkomen zijn;
  na eigen behandeling van een vuilwerende bescherming/coating vervalt de garantie op stoffen;
 • Defecten aan accu’s, waarvan de bijgeleverde instructies niet zijn opgevolgd;
 • Defecten aan motoren welke zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van het onderhavige meubel;
 • Defecten aan mechanieken welke zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van het onderhavige meubel.